Miljöarbete Volvo Bil

Volvo Bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet

Under 2018 har Volvo Bils olika verksamheter tagit ytterligare steg och vidtagit viktiga åtgärder för att nå företagets hållbarhetsmål som sträcker sig till 2021. Kvalitets- och miljöarbetet är en ständigt pågående process inom Volvo Bil. Vår ISO-certifiering enligt kraven 14001:2015 är en kvittens på att vi är ansvarstagande inom miljö och hållbarhet.

Minskade utsläpp av lösningsmedel

Volvo Bil har minskat sina utsläpp av lösningsmedel från lackeringen med ca 300 kg per år, då vi numera har kunskapen att genomföra s.k. ”spot repairs” som inte kräver lackering. Under 2018 genomförde och åtgärdade Volvo Bil ca 4.500 så kallade pet-bulor – en lagning av bulor på bilens plåtytor som inte kräver lackering och som därmed minskar utsläppen.

Färre transporter och minskade CO2-utsläpp

Volvo Bil anlitar enbart VCC’s logistik och transporter avseende transporter till och från sina anläggningar. Eftersom fordonen alltid körs med full last har utsläppen minimerats. VCC använder dessutom enbart Euro 6 klassade fordon.

Hyrbilar

Vid orderläggning av Volvo Bils hyrbilsflotta är målet att minst 30% av fordonen skall vara elhybrider och målet är därmed att få en 10% lägre förbrukning av fossila bränslen. Vid årets beställning var 30 av 45 orderlagda bilar elhybrider (67%).

Reningsanläggningar och utsläpp

Volvo Bil har byggt ut sina reningsanläggningar för ett antal tvättar (Lundby och Torslanda samt Tuves däcktvättar). Redan innan 2020, dvs. inom en snar framtid, kommer vi att ligga 50% under satta gränsvärden för 2021. Tvättarna använder dessutom enbart godkända kemikalier som är ”Svanen-märkta”.

Vi jagar eltjuvar

En viktig del av Volvo Bils miljöarbete är att minska den egna energiåtgången. Under 2019 fortsätter vår utmaning att jaga el-tjuvar och stora förbrukare. Fortsatt fokus ligger på portar, ljus, varmvatten, bastuhantering, värmeelement mm. Och utbyte till LED-belysningar är ytterligare ett område vi aktivt arbetar med. Vår maximala förbrukning per såld timme skall vara 25kW. I lackverkstaden har vi under april 2019 infört en ny klarlack som härdar i lägre temperatur och vi behöver inte tillsätta så mycket el i våra lackboxar. Dessutom värmer vi inte upp vattnet ifrån fjärrvärmeleverantören.

Single use of plastic

Under 2019 skall Volvo Bil enbart ha miljögodkända plastpåsar och alltid erbjuda papperspåsar till kunderna. Vi ser över det som kallas ”single use of plastic” med mål och ambition att ta bort detta ur verksamheten.

Kemikalier som är bra för människor och natur

Volvo Bil listar alla kemikalier som används inom verksamheten och kemikalierna bedöms och godkänns av VCC och registreras i systemet Chemsoft. Volvo Bil skall alltid sträva efter lägsta möjliga miljöpåverkan både vad gäller natur och människor. Under 2019 och 2020 kommer vi aktivt arbeta med att minska antalet produkter vi använder i verksamheten. Vart 5:e år omvärderas alla kemikalier.

Avfall

Volvo Bil arbetar långsiktigt med källsortering och skall minska mängden deponi med 50% fram till 2021 (avfall som läggs på tipp). Källsorteringen förbättras ständigt och följer den nya ISO 14001-standarden. Under 2019-2021 skall allt noggrannare sortering av blandade metaller, elektronik, gummi, plast och glas ske. Det innebär att vi skall bli ännu bättre på att demontera och ta isär ämnena och därefter sortera i respektive kärl. Alla uttjänta telefoner (elektronik) returneras också till IT-avdelningen för separat återvinning.

Reducerad mängd papper

Alla skrivare på Volvo Bil står som standard grundinställda på dubbelsidig utskrift. Vi skriver dessutom ut allt färre dokument och använder oss av Revolve och SharePoint för styrande och redovisade dokument. Dokument, papper och förpackningsmaterial källsorteras sedan många år tillbaks. Varje ton återvunnet papper sparar ca 12 träd. Volvo Bil återvinner ca 12.000 kg/år, vilket motsvarar 144 träd.

Återanvändning av begagnade delar

Skadeteknikerna på Tuve kontaktar alltid JB bildemontering för att förhöra sig om det finns begagnade reservdelar vid reparation av en bil som inte omfattas av vagnskadegarantin. Detta gör att redan tillverkade delar återanvänds, vilket ger fördelar ur miljöperspektivet.

Klädsellagning och fälglagning

Under 2018 genomförde Volvo Bil ca 3.000 fälglagningar, ca 3.500 klädsellagningar och ca 50 strålkastarreparationer, komponenter som - om kompetensen inte hade funnits - hade behövt bytas ut och resulterat i nytt materialuttag och en större mängd avfall för återvinning.

Returer till VCCS

Företaget sätter varje år kvantifierade miljömål. Ett av dessa är returer av material till VCCS vilka inte skall överstiga 5% mot de löpande beställningarna. Utfallet av returnerat material under 2018 var 4.8%.

Återvinning tillsammans med Stena Recycling

Volvo Bil samarbetar med Stena Recycling för att hitta hållbara avfallslösningar med högre återvinningsgrad. Järn, aluminium, plast, papper och allt som Volvo Bil källsorterar hämtas av Stena Recycling som återvinner detta material till ny användning. Därmed sparar vi både resurser och energi. Volvo Bils återvinning motsvarar utsläppsbesparingar av CO2 om 640 ton enligt diagrammet nedan. Stena Metall hämtar källsorterat material från Volvo Bil på 17 olika enheter (sorteringsstationer).

Utsläppsbesparing CO2 över tid

Genom Volvo Bils återvinning har vi möjligjort att återvunnet material kan användas istället för produktion av ny råvara vilket sparar både resurser och energi. Volvo Bils återvinning motsvarar ovanstående utsläppsbesparingar av CO2 per månad och totalt för perioden 20180401-20190331 = 640 714 kg.

Kontaktpersoner

Vill du ha ytterligare information?

Kontakta: Ray Petera Mail: ray.petera@volvobil.se

Telefon: 031-3808164

Ladda ner Volvo Bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet i PDF form här (PDF)

 

Kakor (cookies)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats, till exempel för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera webbtrafiken. Dessa cookies omfattar cookies för riktad media och cookies för avancerad analys. Mer information finns i vårt informationsmeddelande på cookie-sidan.

Genom att klicka på Godkänn godkänner du vår användning av cookies.