Ändrade skatteregler

2021 kommer reglerna för förmånsbilar att förändras i tre steg: den 1 januari, 1 april och 1 juli.
Här får du en sammanfattning av det som är på gång.


1 januari

Nedsättningen av förmånsvärdet för laddbara bilar försvinner från årsskiftet. Detta gäller alla förmånsbeskattade bilar, även de förmånsbilar som redan är registrerade.
För de bilar som idag har denna nedsättning höjs förmånsvärdet med 833 kr/mån brutto och 458 kr/mån netto för dig med 55 procent marginalskatt.
Arbetsgivarens sociala avgifter ökar med 260 kr/mån.

För de på Volvo Cars som har en förmånsbil där nettolöneavdrag görs (Care By Volvo Co-development N/NT samt tidigare E- och R-bil) är effekten av denna ändring begränsad, dvs nettolöneavdraget är oförändrat och förmånsvärdet beskattas bara till den del som eventuellt överstiger nettolöneavdraget.


1 april

Gränsen för klimatbonus sänks från 70g CO2 till 60g. Bonusen för rena elbilar höjs från 60.000 kr till 70.000 kr, samtidigt som laddhybrider får en sänkt bonus med cirka 10.000 kr i snitt. Det blir en högre fordonsskatt (Malus) för utsläpp över 90 gram/km (idag 95 gram). Beloppet höjs också med 25 kr/gram CO2. Detta ger ett något högre förmånsvärde och som i sin tur ger högre social avgift för arbetsgivaren. Dessa regler gäller bilar registrerade 1 april 2021 och senare.

För de på Volvo Cars som har en förmånsbil där nettolöneavdrag görs (Care By Volvo Co-development N/NT samt tidigare E- och R-bil) är effekten av denna ändring begränsad, dvs nettolöneavdraget är oförändrat och förmånsvärdet beskattas bara till den del som eventuellt överstiger nettolöneavdraget.


1 juli

Regeringen vill att kostnaderna skall vara så lika som möjligt för den som äger bil privat och den som har förmånsbil. Ett förslag är ute på remiss och regeringens mål är att ha de nya reglerna på plats under våren och att de skall gälla förmånsbilar som registreras efter halvårsskiftet 2021.