Miljöarbete Volvo Bil

Volvo bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet

Under 2020 har Volvo Bils olika verksamheter tagit ytterligare steg och vidtagit viktiga åtgärder för att nå företagets hållbarhetsmål som sträcker sig till 2021. Kvalitets- och miljöarbetet är en ständigt pågående process inom Volvo Bil. Vår ISO-certifiering enligt kraven 14001:2015 är en kvittens på att vi är ansvarstagande inom miljö och hållbarhet.

Laddstation

Sedan början av 2019 driver Volvo Bil Torslanda en pilot på en laddstation med två Second Life batterier från Plug- in-Hybrider.

Dessa lagrar energin som 100 m2 solpaneler genererar. Strategin betyder att batterierna får ett andra liv efter det att de tjänstgjort i våra bilar. I en stationär miljö utan påfrestningar från en rullande bil och med skonsammare laddningscykler kan batterierna leva och tjänstgöra i många år. Second Life strategin kan sammanfattas med tre ord: Återtillverkning, återanvändning och återvinning. Stationen i Torslanda är en pilot som visar principen för ett så kallat cirkulärt energiflöde där solenergi genererar energi som mellanlagras i batterierna som sedan laddar upp bilarnas batteri.

 

Minskade utsläpp av lösningsmedel

Volvo Bil har minskat sina utsläpp av lösningsmedel från lackeringen med ca 300 kg per år, då vi numera har kunskapen att genomföra s.k. ”spot repairs” som inte kräver lackering. Per år genomför och åtgärdar Volvo Bil ca 4.500 så kallade pet-bulor – en lagning av bulor på bilens plåtytor som inte kräver lackering och som därmed minskar utsläppen.

Färre transporter och minskade co2-utsläpp

Volvo Bil anlitar enbart Volvo Cars logistik och transporter avseende transporter till och från sina anläggningar. Eftersom fordonen alltid körs med full last har utsläppen minimerats. Volvo Cars använder dessutom enbart Euro 6 klassade fordon.

Hyrbilar

Vid orderläggning av Volvo Bils hyrbilsflotta är målet att minst 30% av fordonen skall vara elhybrider och målet är därmed att få en 10% lägre förbrukning av fossila bränslen. Vid årets beställning var 30 av 45 orderlagda bilar elhybrider (67%).

Reningsanläggningar och utsläpp

Volvo Bil har byggt ut sina reningsanläggningar för ett antal tvättar (Lundby och Torslanda samt Tuves däcktvättar). Redan innan 2020, dvs. inom en snar framtid, kommer vi att ligga 50% under satta gränsvärden för 2021. Tvättarna använder dessutom enbart godkända kemikalier som är ”Svanen-märkta”.

Vi jagar eltjuvar

En viktig del av Volvo Bils miljöarbete är att minska den egna energiåtgången. Under 2020 fortsätter vår utmaning att jaga el-tjuvar och stora förbrukare. Fortsatt fokus ligger på portar, ljus, varmvatten, bastuhantering, värmeelement mm. Och utbyte till LED-belysningar är ytterligare ett område vi aktivt arbetar med. Vår maximala förbrukning per såld timme skall vara 25kW. I lackverkstaden har vi under april 2019 infört en ny klarlack som härdar i lägre temperatur och vi behöver inte tillsätta så mycket el i våra lackboxar. Dessutom behöver vi inte värma upp vattnet ifrån fjärrvärmeleverantören.

Single use of plastic

Under 2020 skall Volvo Bil enbart ha miljögodkända påsar och alltid erbjuda papperspåsar till kunderna. Vi ser över det som kallas ”single use of plastic” med mål och ambition att ta bort detta ur verksamheten.

Kemikalier som är bra för människor och natur

Volvo Bil listar alla kemikalier som används inom verksamheten och kemikalierna bedöms och godkänns av VCC och registreras i systemet Chemsoft. Volvo Bil skall alltid sträva efter lägsta möjliga miljöpåverkan både vad gäller natur och människor. Under 2019 och 2020 kommer vi aktivt arbeta med att minska antalet produkter vi använder i verksamheten. Vart 5:e år omvärderas alla kemikalier.

Avfall

Volvo Bil arbetar långsiktigt med källsortering och skall minska mängden deponi med 50% fram till 2021 (avfall som läggs på tipp). Källsorteringen förbättras ständigt och följer den nya ISO 14001-standarden. Under 2019-2021 skall allt noggrannare sortering av blandade metaller, elektronik, gummi, plast och glas ske. Det innebär att vi skall bli ännu bättre på att demontera och ta isär ämnena och därefter sortera i respektive kärl. Alla uttjänta telefoner (elektronik) returneras också till IT-avdelningen för separat återvinning.

Reducerad mängd papper

Alla skrivare på Volvo Bil står som standard grundinställda på dubbelsidig utskrift. Vi skriver dessutom ut allt färre dokument och använder oss av Revolve och SharePoint för styrande och redovisade dokument. Dokument, papper och förpackningsmaterial källsorteras sedan många år tillbaks. Varje ton återvunnet papper sparar ca 12 träd. Volvo Bil återvinner ca 91.321 kg/år, vilket motsvarar 1 092 träd.

Återanvändning av begagnade delar

Skadeteknikerna på Tuve kontaktar alltid JB bildemontering för att förhöra sig om det finns begagnade reservdelar vid reparation av en bil som inte omfattas av vagnskadegarantin. Detta gör att redan tillverkade delar återanvänds, vilket ger fördelar ur miljöperspektivet.

Klädsellagning och fälglagning

Under 2019 genomförde Volvo Bil ca 3.000 fälglagningar, ca 3.500 klädsellagningar och ca 50 strålkastarreparationer, komponenter som - om kompetensen inte hade funnits - hade behövt bytas ut och resulterat i nytt materialuttag och en större mängd avfall för återvinning.

Returer till volvo cars customer service

Företaget sätter varje år kvantifierade miljömål. Ett av dessa är returer av material till Volvo Cars customer service vilka inte skall överstiga 5% mot de löpande beställningarna. Utfallet av returnerat material under 2019 var 4.9%.

Återvinning tillsammans med stena recycling

Volvo Bil samarbetar med Stena Recycling för att hitta hållbara avfallslösningar med högre återvinningsgrad. Järn, aluminium, plast, papper och allt som Volvo Bil källsorterar hämtas av Stena Recycling som återvinner detta material till ny användning. Därmed sparar vi både resurser och energi. Volvo Bils återvinning motsvarar utsläppsbesparingar av CO2 om 685 ton. Stena Metall hämtar källsorterat material från Volvo Bil på 17 olika enheter (sorteringsstationer).

Volvo Bil återvinner ca 10 000 bildäck varje år.

Utsläppsbesparing co2

Genom Volvo Bils återvinning har vi möjligjort att återvunnet material kan användas istället för produktion av ny råvara vilket sparar både resurser och energi. Volvo Bils återvinning motsvarar ovanstående utsläppsbesparingar av CO2 per månad och totalt för perioden 20190401-20200331 = 685 ton

Grön el

Volvo Bil har avtal med Vattenfall och köper enbart grön el, detta är 100% förnybar energi som görs endast med vattenkraft.

Miljöbil

På våra anläggningar finns interna miljöbilar C30 Electric och XC40 Laddhybrid, för förflyttningar i tjänsten.

Kontaktpersoner

Vill du ha ytterligare information?

Kontakta Ray Petera via mail.

Telefon: 031-380 81 64