Vänligen uppdatera din företagsinformation

Val av företag ligger till grund för vilka sidor du har behörighet till på webbsidan. Vänligen välj företag nedan.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön.
Nedan kan du läsa mer om våra pågående fokusområden och ta del av exempel på aktiviteter vi genomför för att minska vår klimatpåverkan.

Se filmen om vårt hållbarhetsarbete.

Vi jobbar inom alla områden med att minska vår påverkan på miljön.
Vi uppdaterar till exempel våra biltvättar med biologisk rening, installerar närmare 200 laddplatser och återvinner utslitna däck.

Grön el

Vi har avtal med Vattenfall och köper enbart grön el som är fossilfri och som framställs av vatten-, sol- och vindkraft.

En viktig del av vårat miljöarbete är att minska den egna energiåtgången. Fortsatt fokus ligger på uppvärmning, portar, LED och varmvattenförbrukning.
I lackverkstaden har vi infört en ny klarlack som härdar i lägre temperatur vilket betyder att vi har minskat behovet av oljeuppvärmda lackboxar.

Laddning

Resan mot elektrifieringen går snabbt och i det ingår att säkra laddningsinfrastrukturen. 

Biltvättar

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan eller garageuppfarten. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. 

I samband med nya tvättanläggningar har vi uppgraderat med biokemiska reningsverk på Tuve och Lundby. Det gör att vi klarar gränsvärde för Svenskt vatten med 50% av tillåtna gränsvärden.
Dom flesta av våra biltvättar använder dessutom godkända kemikalier som är ”Svanen-märkta”.

 

Vårt steg i det viktiga hållbarhetsarbetet

Kvalitets- och miljöarbetet är en ständigt pågående process hos oss för att nå företagets miljömål 2021.
Läs mer om några av de hållbarhetsaktiviteter vi gör.

 • Vi åtgärdar cirka 4 500 lagningar per år av bulor på bilens plåt-ytor så kallade ”spot repairs”, vilket gör att bilen inte behöver lackering.
  Detta leder till att vi minskar våra utsläpp av lösningsmedel med 300 kg per år.
 • Vi listar alla kemikalier som används inom verksamheten och kemikalierna bedöms och godkänns av Volvo Cars och registreras i systemet Chemsoft.
  Vart 5:e år omvärderas alla kemikalier.
 • Vi anlitar enbart Volvo Cars logistik och transporter som enbart använder Euro 6 klassade fordon. Genom samarbetet som leder till färre transporter minskar vi CO2 utsläppen.
 • Dieselbilar tankas med Neste MY som är 100% förnybar diesel.
 • På våra anläggningar har vi interna Recharge-bilar för våra medansvariga att använda för förflyttningar i tjänsten.
 • Vår hyrbilsflottas Recharge-modeller är anpassade efter de satta Miljömålen 2021.
 • Våra skadetekniker i Tuve kontaktar alltid JB bildemontering för att se om det finns begagnade reservdelar som redan tillverkats, som vi kan återanvända vid reparation av en bil som inte omfattas av vagnskadegarantin.
 • Vi reparerar och återanvänder ca 2000 fälgar per år.

Samarbeten för hållbara lösningar

Vi samarbetar med Stena Recycling för att hitta hållbara avfallslösningar med högre återvinningsgrad. Järn, aluminium, plast, papper och allt som vi källsorterar hämtas av Stena Recycling som återvinner detta material till ny användning. Därmed sparar vi både resurser och energi. Vår återvinning motsvarar utsläppsbesparingar av CO2 om 763 ton. Stena Metall hämtar källsorterat material från Volvo Bil på 17 olika enheter (sorteringsstationer).

I samarbete med Ragn-Sells, återvinns ca 10 000 av våra uttjänta bildäck varje år. Däcken återanvänds bland annat till regummering och sprängmattor samt klipps ner och används som underlag i ridhus, konstgräsplaner och blir till nya vägar. 

 

Kontakt

Vill du ha mer specifik information om vårat hållbarhetsarbete och miljömål vänligen kontakta:

ray.petera@volvobil.se

031 – 380 81 64