Volvo serviceavtal

Volvo serviceavtal

Redan när du köper en ny Volvo kan du teckna ett serviceavtal som gör din bil eftertraktad och ger ett högt andrahandsvärde när det är dags att sälja. Tryggheten att köpa en begagnad bil där allt fungerar som nytt är de flesta bilköpare beredda att betala extra för. Prata med din säljare om serviceavtal när du köper bil. Vill du teckna avtal senare kan du göra det med din Personliga servicetekniker.

För dig som köper en bil som gått under 10 000 mil ingår serviceavtal för 1kr/månad under de tolv första månaderna. För att teckna ett serviceavtal behövs ett Volvokort.

Service- och reparationsavtal

Med ett service- och reparationsavtal lägger du upp en plan för betalning av underhållskostnaden på din nya bil. Då betalar du bara ett överenskommet belopp varje månad för service, byte av slitagedelar och reparationer. Du slipper både faktura efter verkstadsbesöket och oplanerade utgifter.

För att teckna ett serviceavtal behövs ett Volvokort.

FAQ SERVICEAVTAL

Klicka på respektive fråga.