Rabatter som anställd 

 

För att se vilka andra bilrelaterade rabatter du har som anställd nu när Volvo Bil inte längre hanterar dessa, besöker du ditt intranät, Your Benefits (Benify) eller kontaktar din chef eller HR/PX för mer information.