Legal information

 

Friskrivningar

Informationen som finns på denna webbplats är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få hos en Volvohandlare. Innehållet på webbsidor uppdateras regelbundet, men Volvo Bil i Göteborg AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller. Därför kan det finnas information som inte är helt korrekt och dagsaktuell. Bilar och andra produkter som visas kan vara försedda med utrustning som inte är tillgänglig på alla marknader eller som inte ingår i standardutrustningen. Din Volvohandlare har alltid aktuell information om modeller, priser och erbjudanden.

 

Inga garantier eller löften

Volvo Bil i Göteborg AB kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av Volvo Bils webbsida. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat.

Volvo Bil i Göteborg AB lämnar inga garantier och/eller löften när det gäller andra webbsidor och appar som kan nås via denna webbsida. Dessa sidor finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att vi stödjer eller accepterar ansvar för innehåll eller användning. Det är användarens ansvar att försäkra sig om att innehållet är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Vi rekommenderar därför ett besök hos din Volvohandlare för att se på verkliga lack- och klädselprover.

Informationen som publiceras på Volvo Bils webbsida kan innehålla referenser eller korsreferenser till Volvo Cars produkter, tjänster med mera som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige. Volvo Bil kan inte garantera att sådan information är korrekt.

 

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, spontana förslag, idéer och andra bidrag som förmedlas via Volvo Bils webbsida och appar kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du oss obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att vi har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller teknologi som du skickar i vilket syfte som helst.

 

Mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan

Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida ägs av Volvo Bil i Göteborg AB och/eller dess leverantörer. Mjukvarans användning styrs av villkoren i slutanvändarlicensen som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution. Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Volvo Bil i Göteborg AB frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.