Villkor

Villkor & Förutsättningar

Friskrivning

Informationen som finns på denna webbplats är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få hos en säljare. Innehållet på webbsidorna uppdateras regelbundet, men Volvo Bil förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller. Därför kan det finnas information som inte är helt korrekt och dagsaktuell. Bilar och andra produkter som visas kan vara försedda med utrustning som inte är tillgänglig på alla marknader eller som inte ingår i standardutrustningen. Din säljare har alltid aktuell information om modeller, priser och erbjudanden.

Inga garantier eller löften

Volvo Bil kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av Volvo Bils webbsidor. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat.

Volvo Bil lämnar inga garantier och/eller löften när det gäller andra webbsidor och appar som kan nås via denna webbsida. Dessa sidor finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Volvo Bil stödjer eller accepterar ansvar för innehåll eller användning. Det är användarens ansvar att försäkra sig om att innehållet är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Volvo Bil rekommenderar därför ett besök hos din säljare för att se på verkliga lack- och klädselprover.

Informationen som publiceras på Volvo Bils webbsidor kan innehålla referenser eller korsreferenser till Volvo Cars produkter, tjänster med mera som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige. Volvo Bil kan inte garantera att sådan information är korrekt.

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, spontana förslag, idéer och andra bidrag som förmedlas via Volvo Bils webbsidor och appar kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du Volvo Bil obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att Volvo Bil har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller teknologi som du skickar i vilket syfte som helst.

Mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan

Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida ägs av Volvo Bil och/eller dess leverantörer. Mjukvarans användning styrs av villkoren i slutanvändarlicensen som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution. Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Volvo Bil frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.

Endast kortbetalning

Fr o m 2014-11-01 gäller enbart kortbetalning eller bankgirobetalning till 5423-1071 i alla Volvo Bils anläggningar och verksamheter. Den viktigaste anledningen är att kortbetalning redan tidigare är den absolut vanligaste betalningsformen och förutom Volvo Bils Förmånskort tar vi emot VISA, Mastercard och betalkort m fl. Dessutom stärker det personalens säkerhet och minskar möjlighet till penningtvätt. Vi hoppas att detta inte orsakar extra besvär.