Vänligen uppdatera din företagsinformation

Val av företag ligger till grund för vilka sidor du har behörighet till på webbsidan. Vänligen välj företag nedan.

Laddkablar

Ladda din elbil säkert, både hemma och ute på vägarna. Laddar du hemma rekommenderar vi att du använder en installerad laddbox. Med en laddbox och Typ 2-laddkabel laddas batteriet både snabbare och säkrare.

Laddkablar

Med en extra laddningskabel blir din vardag mer flexibel och finns med olika kontakter för att passa just ditt behov. Laddningen av bilen övervakas genom en tvåvägskommunikation mellan bilen och kontrollboxen. När kabeln kopplas in i strömkällan genomförs en självtestande diagnostik som ser till att kabeln är korrekt ansluten och är redo att förse bilen med ström. Laddningen sker antingen genom en laddkabel av typ Mode 2 eller Mode 3. Kontroll- och säkerhetsfunktionerna är de samma för båda, men placering av kontrollboxen och kabelns utformning skiljer sig åt. En laddkabel med en längd på 7 meter kan vara användbart i situationer när du inte kan parkera bilen i närheten av en laddningspunkt.

Laddning med Mode 2. Kontrollboxen är inbyggd i laddkabeln och pluggas in i ett ordinärt uttag i elnätet. Laddning med Mode 3. Kontrollboxen är fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln behöver då ingen logik för att styra laddningen, men har ett speciellt kontaktdon (Typ 2) för inkoppling till kontrollboxen.

För mer information om laddkablar, kontakta oss gärna.